:

Nhà xưởng..

...

  • 06/12/2018
  • admin

nhà xưởng.

...

  • 23/02/2017
  • admin

giới thiệu.

Công ty TNHH Hạnh Nguyên vina thành lập năm 2011 chuyên sản xuất phân bón và các chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản chất lượng, uy tín ...

  • 23/02/2017
  • admin

giấy phép sản xuất.

Năm 2016 công ty TNHH Hạnh Nguyên Vina đã được Cục Hóa Chất - Bộ Công Thương cấp giấy pháp sản xuất phân bón vô cơ ...

  • 21/02/2017
  • admin