" Lắng nghe thấu hiểu người nông dân "                                                                                                     " Chất lượng của sản phẩm là uy tín tạo nên sự phát triển bền vững của công ty"

 

 Super vitamix

Khoáng đa vi lượng nhãn hiệu Super Vitamix

Trọng lượng : 10kg/ gói

Xem chi tiết
Power Pro

Khoáng vi sinh nhãn hiệu power pro

Trọng lượng : 5kg

Xem chi tiết
Trùn đỏ Silica Vua lúa tôm

Sản phẩm chuyên dùng cho vùng xen canh tôm lúa

Nhãn hiệu : Haner - Trùn đỏ silica vua lúa tôm

trọng lượng :25kg/bao

Xem chi tiết
Zeolite

Zeolite sản phẩm chuyên dùng cho tôm

Trọng lượng : 20kg/bao

Xem chi tiết
Haner Gà Pháp

Haner Gà pháp sản phẩm chuyên dùng cho tôm lúa

Trọng lượng : 25kg/ bao

Xem chi tiết
 Saponin

Sản phẩm chuyên dùng cho Tôm

Công dụng : chuyên dùng diệt cá tạp trong ao nuôi tôm

Trọng lượng : 10kg/ bao

Xem chi tiết
M